Công khai dự toán năm 2018

Thứ năm - 26/05/2022 08:18
Công khai dự toán năm 2018
Công khai dự toán năm 2018

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

TRƯỜNG THPT - NGUYỄN TRÃI - THƯỜNG TÍN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 26/QĐ-THPTNTTT

        Hà Nội, ngày 05 tháng  01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018
của Trường THPT Nguyễn Trãi - Thường Tín
 
   

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI - THƯỜNG TÍN

          Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

          Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

          Căn cứ Quyết định số 5370/QĐ-SGD&ĐT ngày 27 tháng 12 năm 2017 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

          Xét đề nghị của bộ phận kế toán,

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2018 của Trường THPT Nguyễn Trãi - Thường Tín (theo biểu đính kèm).

          Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

          Điều 3. Bộ phận kế toán, các cá nhân và bộ phận có liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./.

  Nơi nhận:

Sở Giáo dục và Đào tạo (để báo cáo);

- Cổng thông tin điện tử;
- Lưu: VT, KT.

       HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

         Hoàng Đình Xuân

Tác giả: AdminQuantri

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi